Bojlere a akumulačné nádoby

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Materiál a vnútorná povrchová úprava

NEREZOVÁ OCEĽ (AISI 316L)
Voľbou nerezovej ocele, ako materiálu na výrobu nádob, je dosiahnutý výsledok špičkovej kvality.
Je to materiál so špičkovými vlastnosťami, dokonale hygienicky nezávadný, vhodný na použitie v zariadeniach na prípravu a distribúciu teplej úžitkovej vody.
POLYWARM®
Vlastnosti Polywarmu boli preskúšané testom na adhéziu podľa BS3900-E6 a DIN 53151, testom odolnosti podľa ASTM D 3363-74, nárazovým testom podľa BS3900-E6 a 10 kg x cm (UNI 8901).
Polywarm vykazoval excelentné výsledky v testovaní chemickej odolnosti (>1000 hodín) voči soli podľa UNI 5687-73 a odolnosti voči vlhkosti podľa UNI 8744.
100% hygiena, elasticita E>20%, teplotná odolnosť do 130 °C, hrúbka >200 µm pre dokonalú ochranu voči korózii.
Hygienické cetifikáty materiálu POLYWARM®:
Certifikát konformity pre teplú úžitkovú vodu ako organického náteru pre používanie s potravinami - IPL - Francúzsko (Institut Pasteur de Lille - Pasteurov inštitút v Lille - Francúzsko)
Testovacia správa pre používanie v potravinárskom priemysle podľa D.M. 174 z 06/04/2004 - SSICA Laboratory v Parme - Taliansko
Testovacia správa pre používanie v potravinárskom priemysle - Strojírenský skúšební ústav - Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelná izolácia

Tepelná účinnosť nádob Cordivari je optimalizovaná vďaka špeciálnej izolácii, ako podstatného komponentu v procese akumulácie teplej vody, v procese udržiavania teploty vody na vysokej úrovni. Tepelná izolácia Cordivari redukuje na minimálnu úroveň teplotné straty, pri zachovávaní úspory energie. Izolácia je vyrábaná za použitia najlepších dostupných materiálov.

                                                     POLYESTEROVÉ VLÁKNO
Materiál s nízkou tepelnou vodivosťou. Z energetického i ekologického pohľadu je polyester najlepší materiál, získaný za použitia recyklovateľných a ekologicky nezávadných materiálov. Nádoby Cordivari (pri ktorých je tento typ izolácie aplikovaný) majú tepelnú izoláciu hrúbky 50 alebo 100 mm.
Materiál sa vyznačuje vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou (0,035 W/mK), triedou požiarnej odolnosti B-s2d0, podľa európskej normy EN 13501.
TVRDÁ POLYURETÁNOVÁ PENA
Nádoby Cordivari (pri ktorých je tento typ izolácie aplikovaný) majú tepelnú izoláciu od 30 do 70 mm. Pena je aplikovaná priamo na telo nádoby.
Toto prevedenie izolácie  má vynikajúce izolačné vlastnosti s vysokou polymerickou hustotou materiálu, a nízku tepelnú vodivosť (0,023 W/mK).