Cordivari - história a súčastnosť

Cordivari bola založená v roku 1972 a je to jedna z najdôležitejších výrobcov v sektore vykurovania a kanalizácie v Taliansku. Firma sa špecializuje na výrobu nádob na uskladňovanie potravín, bojlerov, akumulačných nádrží, komínových systémov, solárnych systémov a radiátorov.
Vďaka vysoko kvalifikovanému manažmentu, neustálemu hľadaniu inovatívnych riešení a extrémne zákaznícky orientovanému prístupu sa firma neustále snaží  o dosahovanie spokojnosti zákazníkov.
Firma sa presadila v nasledovných segmentoch trhu, aj vďaka systému „totálnej kvality“, spočívajúcej aj v dôkladnej selekcii používaných materiálov, tak, aby firma mohla na trh ponúkať produkty s vysokou kvalitou.
Akumulačné nádoby, bojlere, solárne systémy tvoria cca 46% produkcie firmy, cca 40% tvorí produkcia vykurovacích telies (vrátane divízie Cordivari Design), zvyšných cca 14% produkcie tvoria komínové systémy, nádoby na uskladnenie potravín, nádoby pre ropné produkty.
 

Historické mementá i vízie do budúcnosti sú zhmotnené v nasledujúcich vyhláseniach:

 

„Našou misiou je zlepšovať kvalitu a komfort bývania prostredníctvom vývoja a výroby: dizajnových radiátorov, akumulačných nádob a bojlerov, solárnych systémov, nádob na uskladňovanie potravín, komínových systémov. A to rešpektovaním všetkých zákonných požiadaviek, očakávaní a cieľov všetkých našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov, pričom bez výnimiek rešpektujeme bezpečnosť a kvalitu, neustále zlepšujeme manažérske, výrobné a technické procesy,  zachovávame ekologický prístup a rešpekt voči životnému prostrediu.“

Cordivari srl


 

„Kvalita a environmentálny manažment nie sú sterilné, nepotrebné súčasti  procesov vo firme, ale sú momentami vzrastu, vývoja spoločnosti, ktoré môžu zhromažďovať energiu každého jedného zamestnanca a transformovať ju do jedného pevného a súdržného systému firmy.
Pri dosahovaní cieľov našej spoločnosti rešpektujeme svet okolo nás, snažíme sa ho pozitívne formovať a meniť, pretože ho tvoríme pre našich potomkov.
Naša spoločnosť bude existovať tak dlho, ako dlho bude trvať naša túžba po zdokonaľovaní.“

Ercole Cordivari – zakladateľ spoločnosti