Solárna zostava SUN SOLUTION HABITAT

HABITAT

Charakteristika:

Solárne systémy s núteným obehom SUN SOLUTION HABITAT umožňujú využívať tepelnú energiu získanú zo slnka pre výrobu teplej úžitkovej vody a podporu vykurovania objektov. Bojlere COMBI a ECO COMBI sú ideálnym komponentom týchto systémov, pretože umožňujú pripojenie rôznych zdrojov tepla ako sú plynové kotle, krby, kotle na pevné palivo a pod.


Technický list na stiahnutie TU.