Solárne systémy

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

  • POWER B1 - solárny systém pre domácnosti
  • POWER B2 - solárny systém pre väčšie inštalácie
  • POWER HP - ako kombinácia solárnych panelov a elektrickej energie
  • HABITAT - umožňujú využívať tepelnú energiu získanú zo slnka pre výrobu teplej úžitkovej vody a podporu vykurovania objektov

V prípade záujmu kontaktujte našich regionálnych obchodných zástupcov.