Špeciálne nádoby

Ponúkame tiež špeciálne nádoby pre potravinárstvo, prípadne pre iné odvetvia.

          

V prípade záujmu kontaktujte našich regionálnych obchodných zástupcov.