Štátna dotácia

Štátna dotácia na slnečné kolektory

Získajte dotáciu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania.

ČO SÚ SLNEČNÉ KOLEKTORY?

- využívajú energiu zo slnečného žiarenia a využívajú ju na ohrev vody v zásobníkovom ohrievači

- je možné ich využívť v kombinácii s nízkoteplotným vykurovaním aj na podporu vykurovania


POŽIADAVKY A TECHNICKÉ PODMIENKY

- viac informácií nájdete na http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/podporovane-zariadenia/slnecne-kolektory/


PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE VÝŠKY PODPORY

- pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov

- maximálna výška je 1 750 €/kW

 

Viac informácií o možnosti získať dotáciu nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti
Prípadne nás kontaktujte na tel. čísle +421 41 56 56 777.